Daily Archives: martie 11, 2012

VECHI ȘI NOU

Fără să fi mare specialist în istorie – doar o minte ceva mai deschisă spre mersul societății omenești din partea asta de lume – poți vedea că România, din momentul când s-a materializat dincolo de idee, a fost prinsă în jocul a două forțe opuse, reprezentând modernizarea și tradiția.
Asta a dus la modelarea imaginii ei ca un alt fel de Ianus, zeul cu două fețe – una întoarsă spre viitor și cealaltă spre trecut. Cum nicio forță nu e lipsită de un centru de acțiune, nu-i prea mare filosofie identificarea celor doi poli de atractie: traditia – orientul bizantin, modernitatea – occidentul european. Iar din momentul în care „marele bolnav al Europei” a ieșit de pe scena istoriei și rolul său a fost preluat de imperiul decalat în timp al lui Petru cel Mare, termenii problemei se schimbă în vechi și nou, înapoiere și progres. Una din fațetele miracolului românesc este faptul că, supusă celor două influențe opuse, România a reușit toutși să se „adune” intr-un tot politic, reunind cele doua provincii istorice aflate sub influenta orientului cu provinciile de sub influenta occidentului. A fost poate atunci momentul astral al românilor…

A urmat o perioadă de efort în care forțele înnoirii au împins România spre Europa, obstacolele reale nefiind altele decât inerția mentalităților și structura socială învechită a societății. Politic, însă, totul era nou: partide (cam de operetă!), Parlament ales prin vot cenzitar și apoi universal, Guvern investit de parlament, stat constituțional, cam firav, dar de unde altul în scurta perioadă istorică avută la dispoziție…
Orbiti de noutatea jocului politic intr-un stat curat constituțional (!), oamenii politici ai acelei vremi n-au luat în seamă molohul ce se ridica în coasta României și care, croindu-și planuri pe termen lung, și-a „tras” și el o „coloană a V-a” românească.

După cei șase ani de măcel mondial, urmați de un nou „cadastru european”, mărunta coloana a V-a s-a trezit peste noapte forță politică investită (nu de electoratul românesc!) cu conducerea treburilor țării în folosul stăpânului din afară! Și a făcut-o cu infricoșătoare eficiență – visul european a dispărut aproape complet din mințile a două generații de robi ce nu mai puteau vedea lumea dincolo de traista cu grăunțe din față…
Libertatea câștigată la sfârșitul veacului XX și începutul lui XXI a venit atât de năucitoare că mulți amețiți de lumina ei își deplâng vizuina unde au trăit ca orbeții atâția ani.
Pe aceștia, cu nostalgiile și teama lor de viitor, se bazează „fosta coloană a V-a” și urmasii ei ca să intoarcă lucrurile în vechea matcă. Nu știu ce le-a dat curajul dement să iasă acum la lumină cu „cele trei silabe” drept lozincă: «Ori ei, ori noi!».
Poate ridicarea din ultimul moment a vechiului stăpân?!
Sau poate întrevederea inexorabilului lor sfârșit, așa să ne ajute Cel de Sus!!!

Autor: Oldhashu
Comment edit by Viq